Polityka Prywatności

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Strefa Zdrowia i Relaksu S.C. Andrzej Gruszczyński i Maria Młynarkiewicz z siedzibą ul. Kraszewskiego 42/1, 05-800 Pruszków, PL, NIP: 5342603431, e-mail: kontakt@strefazdrowiairelaksu.pl.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu: realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1
  lit. c RODO
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie usługi.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jego zakończeniu przez
  czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające
  systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą
  działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów
  powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww.
  podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę
  danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
 6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
  przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
  przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych).